جواب صفحه ۱۶ زمین شناسی یازدهم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۱۶ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب صفحه 16 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 16 زمین شناسی یازدهم

یادآوری

در کتاب علوم نهم با روش تعیین سن نسبی و اصول آن آشنا شدید. با توجه به آن، در شکل رو به رو، ترتیب وقایع را از قدیم به جدید شماره گذاری کنید.

به ترتیب از قدیم به جدید:
1- قسمت M

2- قسمت B

3- قسمت Q

4- قسمت N

5- قسمت P

6- قسمت W

7- چین خوردگی ناودیس

8- F گسل عادی یا نرمال

9- X تزریق توده نفوذی

پیوند با ریاضی

در جدول زیر، نیمه عمر برخی از عناصر پرتوزا و عنصر پایدار حاصل از آنها نشان داده شده است. با استفاده از اطلاعات موجود در آن، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

جواب صفحه 16 زمین شناسی یازدهم
جواب صفحه 16 زمین شناسی یازدهم

1) برای تعیین سن نخستین سنگ هایی که در کره زمین تشکیل شده اند، استفاده از کدام عنصر پرتوزا مناسب تر است؟ چرا؟

طول نیمه عمر تعداد نیمه عمر = سن پدیده

اورانیوم 238 زیرا نیمه عمر آن با سن زمین یکسان است.

2) برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمه انسان اولیه، از کربن 14 استفاده می شود. دلیل آن را توضیح دهید.

چون نیمه عمر کربن 14 برابر با 5730 سال است که با سن این موجودات مطابقت دارد.

3) اگر مقدار کربن 14 باقی مانده در یک نمونۀ استخوان قدیمی حدود 18 مقدار اولیه آن باشد، سن استخوان را محاسبه کنید.

سه نیمه عمر را سپری کرد:
1- یک دوم
2- یک چهارم
3- یک هشتم
سه تا نیمه عمر دارد بنابراین:

5730 × 3 = 17190

17190 سال

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه