در این نوشته با جواب صفحه 16 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 16 علوم ششم

گفت‌وگو

درباره‌ی مشکلات بازیافت کاغذهای نشان داده شده گفت‌و‌گو کنید.

جواب صفحه 16 علوم ششم
جواب صفحه 16 علوم ششم

به کمک آنچه یاد گرفته‌اید، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می‌کنید؟

1- آموزش افراد و آگاه‌سازی مردم از نحوه‌ٔ بازیافت
2- تفکیک زباله‌ها و جداسازی و تعبیه‌ٔ سطل مخصوص برای کاغذ در خانه و مدرسه
3- هدایت زباله‌ها به کارخانه‌های بازیافت.

جمع‌آوری اطلاعات

درباره‌ی فعّالیت‌های خانه‌ی سلامت، میدان‌های تره‌بار و… محلّه و شهر خود در مورد بازیافت کاغذ، اطّلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش کنید.

1- آموزش شهروندان توسط آموزش‌گران شهرداری جهت چگونگی تفکیک زباله‌ها
2- توزیع کیسه‌های زباله و بروشورهای آموزشی در میان شهروندان
3- تفکیک زباله‌ها و پسماندهای خشک از مبدأ با ایجاد ایستگاه بازیافت
4- ارائه‌ٔ مواد شوینده و بازیافت جهت تشویق شهروندان ارائه‌کننده‌ٔ پسماندهای خشک

برچسب شده در: