در این نوشته با جواب صفحه 16 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 16 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 16 علوم هفتم

1. چند حبه قند بردارید و روی یک پارچه قرار دهید. آنها را با ضربه زدن به چند تکه ریز تبدیل کنید.

ضربه زدن را آن قدر ادامه دهید تا پودر قند به دست آید.

2. همه پودر قند را بردارید و داخل یک لیوان آب بریزید و آن را هم بزنید تا حل شود.

3. آیا مطمئنید که تمام ذره های قند را برداشته اید؟ (درستی پاسخ خود را به کمک یک ذره بین بررسی کنید)

خیر، زیرا تعدادی ازذره های قند درفضاهای بین تاروپود پارچه داخل شده اند و به دست نمی آیند ولی با ذره بین می توان ان ها را  مشاهده کرد

4. آیا ذره های قند در آب قابل دیدن اند؟ آیا آنها داخل لیوان وجود دارند یا از بین رفته اند؟ (آزمایشی برای بررسی ادعای خود پیشنهاد کنید)

خیر قند ها درآب حل شده اند و به ذرات ریز تری تبدیل شده اند اما می توان وجود آن هارا با چشیدن ثابت کرد

ذره‌های قند در آب قابل دیدن نیستند، اما از بین نرفته‌اند و در میان ذرات آب پخش شده‌اند، به عبارت دیگر قند در آب حل شده است. برای بررسی ادعایمان می‌توانیم مزه آب خالص را با آب درون این لیوان مقایسه کنیم. متوجه می‌شویم که آب این لیوان شیرین است، اما آب خالص شیرین نیست.

جواب فکر کنید صفحه 16 علوم هفتم

همان طور که می دانید، بخار آب موجود در هوای اتاق را نمی بینیم؛ اما، می دانیم که بخار آب در هوای اتاق وجود دارد. آزمایشی پیشنهاد کنید که وجود آن را نشان دهد.

درون یک پارچ استیل که دیواره بیرونی آن خشک است مقداری آب می‌ریزیم. سپس چند قطعه یخ در آن اضافه می‌کنیم. بعد از مدتی، قطره‌های آب روی دیواره بیرونی پارچ تشکیل می‌شوند. بخار آب موجود در هوا در اثر مجاورت با پارچ آب یخ، گرمای خود را از دست می‌دهد تا با پارچ هم دما شود. بخار با از دست دادن گرما، به آب تبدیل می‌شود و قطرات آب، روی جداره خارجی پارچ تشکیل می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که بخار آب در هوای اتاق وجود دارد.

به عبارتی دیگر برای اثبات وجود بخار آب درهوای اتاق کافیست یک ظرف فلزی را مدتی در یخچال قرار دهیم تا کاملا سرد شود سپس آن رابه داخل اتاق منتقل می کنیم بخار آب موجود درهوادرهنگام برخورد باظرف فلزی سرد ومایع شده وبه صورت قطره های ریز آب  روی بدنه ظرف دیده می شود

برچسب شده در: