جواب صفحه 16 علوم پنجم

در این نوشته با جواب صفحه 16 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 16 علوم پنجم

گفت‌وگو

در گروه خود، یکی از دخالت‌های انسان در طبیعت را انتخاب کنید و درباره‌ی مفید یا مضر بودن آن گفت‌وگو کنید. نتیجه‌ی این گفت‌و‌گو را به کلاس گزارش دهید.


قطع تعدادی از درختان جنگل به منظور احداث جاده؛ این عمل از نظر ملاحظات زیست محیطی مضر است و باعث از بین رفتن درختان و محیط زندگی جانوران آن منطقه می‌شود اما به لحاظ ایجاد راه و مسیر رفت آمد انسان‌ها و برآوردن نیازهای افراد در آن جا تردد دارند، مفید می‌باشد.

فعالیت

به موادّ موجود در محلّ زندگی‌تان توجّه کنید. پنج تا از آنها را انتخاب کنید و مانند نمونه در جدول زیر بنویسید.

گزارش خود را با گزارش‌های دانش آموزان دیگر مقایسه کنید. 

نام مادهکارهایی که انجام شده استنوع تغییر
تغییر شیمیاییتغییر فیزیکی
1- کاغذساخت موشک کاغذی *
2- چوبتولید زغال* 
3- پارچهدوختن لباس *
4- سنگساختن مجسمه *
5- شیرتهیه‌ٔ ماست* 
جواب صفحه 16 علوم پنجم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه