در این نوشته با جواب صفحه 16 هدیه دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 16 هدیه دوم

فکر می کنم

ساجده با خود چه گفت؟

خداوند بزرگ و مهربان، تو به من چشم دادی تا ببینم، پا دادی تا راه بروم، عقل دادی تا فکر کنم.

خدای مهربان به خاطر همهی مهربانی هایت و نعمت هایت از تو تشکر می کنم.

دوست دارم

وقتی پدر و مادرم نماز می خوانند، … .

وضو بگیرم و مانند آن ها نماز بخوانم و با خدا حرف بزنم.

گفت و گو کنیم

با درس خواندن، از کدام نعمت های خدا می توان تشکّر کرد؟

از نعمت های؛ گوش با شنیدن آموزه های معلم، چشم با دیدن و خواندن کتاب ها، عقل که باعث یادگیری وفهم ما می شود می توان تشکر کرد.

کامل کن

خدایا از روزی که به دنیا آمده ام، از تو هدیه های زیادی گرفته ام. خدایا تو به من …. .

پا دادی تا بتوانم راه بروم، گوش دادی تا بتوانم بشنوم، زبان دادی تا بتوانم حرف بزنم و منظورم را به بقیه بفهمانم.

برچسب شده در: