جواب صفحه ۱۶۵ علوم نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۶۵ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۶۵ علوم نهم

خود را بیازمایید

این زنجیره، یکی از زنجیره های غذایی شکل ۱ است: گیاه ← ملخ ← عنکبوت شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید.

تعداد زنجیره ها زیاد است اما برای نمونه:

۱. گیاه ← موش ← مار

۲. گیاه ← گوزن ← شیر

۳. گیاه ← خرگوش ← روباه

فکر کنید

الف) آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند، به هم وصل اند؟

بله، زیرا مجموعه زنجیره های غذایی، شبکۀ غذایی و مجموعه شبکه های غذایی شبکۀ حیات را می سازند. مثال: پرنده ای که در سیبری زندگی می کند به ایران هم مهاجرت می کند و وارد زنجیره غذایی می شود.

ب) دانش آموزی می گوید که تولیدکنندگان در هر زیستگاهی،گیاهان اند. شما چه فکر می کنید؟

خیر، موجوادت دیگری مانند جلبک ها، تک سلولی ها و فیتوپلانکتون ها نیز فتوسنتز می کنند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه