جواب صفحه ۱۷ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۷ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۷ ریاضی پنجم

۱- الگوی زیر را ادامه دهید.

image 63

در این الگو، شکل دهم با چند مربّع کوچک هم اندازه ساخته می‌شود؟ روش خود را توضیح دهید.

(۱۰×۲)+۱=۲۱

کدام شکل از ۳۱ مربّع کوچک هم اندازه تشکیل می‌شود؟ شکل (۱۰)

۲- الگوی شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. شکل چهارم با چند مربّع ساخته می‌شود؟ چرا؟

(۴×۲+۱)×۲=۱۸

image 64

شکل (۱)

(۱×۲+۱)×۲=۶

image 65

شکل (۲)

(۲×۲+۱)×۲=۱۰

image 73

شکل (۳)

(۳×۲+۱)×۲=۱۴

۳- الف) در الگوی عددی زیر، عددهای بعدی را پیدا کنید.

image 72

ب) با توجّه به شکل‌های ۲،۱ و ۳، شکل چهارم این الگو را رسم کنید.

image 71

شکل (۱)

(۲×۱)+(۰×۰)=۲

image 70

شکل (۲)

(۲×۲)+(۱×۱)=۵

image 69

شکل (۳)

(۲×۳)+(۲×۲)=۱۰

image 68

شکل (۴)

(۲×۴)+(۳×۳)=۱۷

پ) الگوی عددی قسمت (الف) را با تعداد مربّع‌های کوچک در الگوی شکلی قسمت (ب) مقایسه کنید.

۴- شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.

جواب صفحه 17 ریاضی پنجم
جواب صفحه ۱۷ ریاضی پنجم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه