جواب صفحه 17 فیزیک دهم


haladars مرداد 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 17 فیزیک دهم

در این نوشته با جواب صفحه 17 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 17 فیزیک دهم

1- در هر یک از شکل‌های (الف) تا (پ)، طول جسم را چقدر گزارش می‌کنید؟ در گزارش خود، هم عدد غیرقطعی و هم خطای وسیله را مشخص کنید.

جواب صفحه 17 فیزیک دهم
image 108
جواب صفحه 17 فیزیک دهم
جواب صفحه 17 فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه 17 فیزیک دهم

الف) آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان جرم و حجم یک قطره آب را اندازه گیری کرد.


الف) روش‌های متفاوتی برای انجام این فعالیت وجود دارد. یک روش این است که به کمک قطره چکان تعداد 50 یا 100 قطره آب را داخل یک استوانهٔ مدرج یا یک سرنگ 10 سی سی بریزیم. آنگاه با تعیین جرم و حجم این تعداد قطره، جرم و حجم یک قطره را به دست آوریم.


ب) تکه‌ای سیم لاکی نازک یا نخ قرقره به طول تقریبی یک متر تهیه کنید. آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک یک خط کش میلی متری بتوان قطر این سیم یا نخ را اندازه گیری کرد.


ب) سیم را مطابق شکل زیر، (که به مقیاس رسم نشده است) دور یک خط کش میلی متری و کاملاً مجاور هم بپیچید.

با تقسیم طول L

L

بر تعداد دور سیم، قطر سیم به دست می‌آید. شرح بیشتری از این فعالیت، در صفحهٔ بعد آمده است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه