جواب صفحه ۱۷۳ روان شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۷۳ روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۷۳ روان شناسی یازدهم

والیبال حمید خوب نیست. دوستش از او دعوت کرد که در مسابقه والیبال محلی در تیم آنها بازی کند. حمید بهانه می آورد و عذرخواهی می کند. با توجه به ادراک کنترل و ادراک کارایی، به این سؤالات پاسخ دهید:

۱- چرا حمید نخواست در مسابقه شرکت کند؟

برای آن که ناتوانی هایش آشکار نشود. (ادراک کنترل)

۲- چه رفتارهایی از حمید سر زد؟

خود را از بازی دور کرد و دعوت دوستش را نپذیرفت. (کارایی کاذب)

۳- انگیزه او از انجام دادن این رفتار چه بود؟

دور بودن از شرایطی که احساس کارایی او را به مخاطره بیندازد و حفظ احساس کارایی خود.

۴- این انگیزه، درونی بود یا بیرونی؟

درونی

۵- نگرش او چه تأثیری در پذیرفتن این درخواست یا رد آن دارد؟

نگرش او در مورد بازی والیبال باعث شکل گرفتن رفتارهای او به صورت سازنده شد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه