در این نوشته با جواب صفحه 18 علوم دوم علوم دوم همراه شما هستیم.

پاسخ سوال ۱۸ علوم دوم

به تصویر نگاه کنید . چرا این جانوران از بین رفته اند ؟
به دلیل ریختن زباله – ریختن فاضلاب خانه ها – ریختن فاضلاب و مواد سمی کارخانه ها در رودخانه ها و دریاها

ایستگاه فکر صفحه ۱۸ علوم پایه دوم

اگر شما به جای ماهی‌ها و پرنده‌ها بودید چه انتظاری داشتید؟ زباله ها و مواد سمی را در آب نریزیم.

برچسب شده در: