در این نوشته با جواب صفحه 19 علوم دوم همراه شما هستیم.

سوال صفحه ۱۹ علوم تجربی کلاس دوم

همه‌ی جانداران برای زندگی به آب سالم نیاز دارند. انسان از آب چه استفاده‌هایی می‌کند؟

در آبیاری زمین های کشاورزی – غذا خوردن – آشپزی – شستشو – گردش و تفریح ​​با کشتی و قایق – حمل و نقل

جانوران و گیاهان از آب چه استفاده هایی می کنند؟

 برای شست و شو و خوردن و بعضی حیوانات برای زنده ماندن به آب نیاز دارند مانند : ماهی

گفت و گو کنید صفحه ی ۱۹ علوم دوم

اگر آب رودخانه‌ای خشک شود، برای جاندارانی که در آن رودخانه و اطراف آن زندگی می‌کنند، چه اتّفاقی می‌افتد؟

جانورانی که در داخل آب زندگی می‌کنند می‌میرند و جانورانی که در اطراف آن هستند زندگی برایشان سخت و کم‌کم از بین می‌روند.

برچسب شده در: