در این نوشته با جواب صفحه 19 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 19 علوم هشتم

آزمایش کنید

مواد و وسایل
چند عدد تیغۀ مسی، چند عدد تیغۀ آهنی (میخ آهنی)، نوار منیزیم، چند عدد لیموترش، سیم برق، لامپ LED یک ولتی
روش اجرا
الف) با استفاده از این مواد و وسایل، تلاش کنید لامپ را روشن کنید. (راهنمایی: به جای باتری از تیغه‌های مسی و آهنی و لیموترش استفاده کنید).
1- یک لیمو ترش نسبتاً بزرگ را انتخاب کرده روی میز قرار داده و آن را آرام به میز فشار می‌دهیم و می‌غلتانیم بطوری که پره‌های داخل آن له و پاره شوند ولی لیمو پاره نشود.
2- دو تیغه مسی و آهنی را در دو نقطه جدا از هم در لیمو فرو می‌بریم و به سر آنها سیم وصل می‌کنیم.
3- دو سر سیم را به لامپ LED وصل کرده لامپ روشن می‌شود.
نتیجه گیری: فلزات مس و آهن با لیمو ترش واکنش داده و به وسیله یک تغییر شیمیایی انرژی آنها آزاد شده و جریان الکتریکی تولید می‌کند.
ب) آزمایش‌هایی را طراحی و تحقیق کنید که چگونه می‌توان یک لامپ 2 ولتی را با استفاده از این باتری‌ها روشن کرد.

می‌توانیم به جای مس و آهن از مس و منیزیم یا مس و روی استفاده کنیم و الکترولیت قوی‌تری را به کار ببریم. مانند پیل شیمیایی: مس – منیزیم و الکترولیت: مس سولفات و یا مس – روی و سولفوریک اسید رقیق

فکر کنید

برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد، به جز سوزاندن آنها، چه روش‌های دیگری هست؟


روش‌های بهره‌برداری از انرژی شیمیایی مواد (سوزاندن مواد – ساختن مواد و تبدیل کردن آنها)
به طور مثال از سوزاندن نفت علاوه بر انرژی، آلودگی نیز تولید می‌شود و این منابع به سرعت به پایان می‌رسند، ولی می‌توان از فرآورده‌های نفتی در ساخت داروها و پلی‌مرها و یا از مواد شیمیایی ساخت باتری و پیل‌های شیمیایی استفاده کرد.

برچسب شده در: