جواب صفحه ۲۰ عربی دهم ⚡️معنی اِخْتَبَِرْ نَفْسَکَ

در این نوشته با جواب صفحه ۲۰ عربی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۰ عربی دهم

تَرجِمْ إلَی الْفارِسیَّهِ.

۱- ﴿ثَلاثینَ لَیلَهً﴾ اَلْأَعراف: ۱۴۲سی شب
۲- ﴿سَبعینَ رَجُلاً﴾ اَلْأَعراف: ۱۵۵هفتاد مرد
۳- ﴿سَبْعَهُ أَبوابٍ﴾ اَلْحِجْر: ۴۴هفت در
۴- ﴿سِتّینَ مِسکیناً﴾ اَلْمُجادَلَه: ۴شصت مسکین
۵- ﴿سِتَّهِ أَیّامٍ﴾ ق: ۳۸شش روز
۶- ﴿مِئَهُ حَبَّهٍ﴾ اَلْبَقَرَه: ۲۶۱صد دانه
۷- ﴿أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا﴾ یوسف: ۴یازده ستاره
۸- ﴿اِثنا عَشَرَ شَهراً﴾ اَلْتَّوبه: ۳۶دوازده ماه

امتیاز شما به این مقاله

1 از 1 رای

+ارسال دیدگاه