در این نوشته با جواب صفحه 20 هدیه دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 20 هدیه دوم

فکر می کنم

با دعا کردن برای دیگران … .

نشانه هایی از ایمان و مهربانی است، نشانه های از خود گذشتگی می دهد.

دوست دارم

من هم مانند حضرت فاطمه سلام الله علیها باشم؛ پس … .

پس من هم اول برای دیگران دعا می کنم و بعد برای خودم، یعنی اول همسایه بعد خودمان، یعنی همسایه را دعا می کنم و بعد خود و خانواده ام را.

برچسب شده در: