جواب صفحه ۲۱ ریاضی هشتم


haladars آبان 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۲۱ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 21 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 ریاضی هشتم

1- عددهای طبیعی از 1 تا 20 را بنویسید و دور عددهای اول خط بکشید. آیا عدد 1 اول است؟ چرا؟ خیر زیرا تنها یک شمارنده دارد.
آیا عدد 1 مرکب است؟ چرا؟ خیر زیرا بیشتر از دو شمارنده ندارد.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

2,3,5,7,11,13,17,19 :اعداد اول

2- با توجه به سؤال بالا، عددهای طبیعی را به سه دسته تقسیم کنید و ویژگی‌های هر کدام را بنویسید.

اعداد اول: فقط دو شمارنده دارند.

اعداد مرکب: بیشتر از دو شمارنده دارند.

اعداد 1: نه اول است و نه مرکب

3- مضرب‌های طبیعی عدد 2 در زیر نوشته شده است. در صورت امکان، آنها را مانند نمونه به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از ١ بنویسید.

جواب صفحه 21 ریاضی هشتم
جواب صفحه 21 ریاضی هشتم

همگی مضرب‌های یک عدد اول به غیر از خود عدد مرکبند.

به همین ترتیب، مضرب‌های طبیعی عددهای 3 و 4 را بنویسید و در صورت امکان آنها را به صورت ضرب دو عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ١ بنویسید.

3,6,9,12,15,18,21,24,27,… :‌مضرب‌های طبیعی عدد 3

همگی مضرب‌های یک عدد اول به غیر از خود عدد مرکبند.

4,8,12,16,20,24,28,32,36,… :‌مضرب‌های طبیعی عدد 4

همگی مضرب‌های یک عددمرکب، مرکبند.

4- با توجه به سؤال بالا، آیا می‌توانیم بگوییم که همهٔ مضرب‌های یک عدد طبیعی مرکب‌اند؟ چرا؟


خیر. زیرا اولین مضرب اعداد اول مرکب نیستند.

عدد 1 نَه اول است نَه مرکب؛ به این ترتیب، عددهای طبیعی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:
عددهای اول، عددهای مرکّب و عدد یک

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه