در این نوشته با جواب صفحه 21 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 21 مطالعات سوم

جواب گفت و گو کنید صفحه 21 مطالعات سوم

١- داستان هدیه ی خدا را بخوانید.

– منظور مادر بزرگ از اینکه به نوه اش می گفت: تو دست منی، تو پای منی، تو گوش منی… چه بود؟

– بدون حضور نوه اش نمی تواند کارها را انجام دهد.

– مادر بزرگ درباره ی نوه اش چه دعایی کرد؟

– الهی خدا دست را بگیرد عزیزم.

– منظور او از این دعا چه بود؟

– خداوند همیشه یار و یاور او باشد.

– چرا خداوند به مادر بزرگ، نوه ی خوب و مهربانی هدیه داده بود؟

– به خاطر جبران محبت های مادربزرگ در دوران کودکی به مادربزرگش.

2- پنج شنبه شب است. فردا حمید و خانواده اش می خواهند به یک جای خوش آب و هوا در اطراف شهر بروند. همه از رفتن به سفر خوشحال هستند. آنها لباس ها و وسایلشان را در ساک می گذارند. حمید با برادر و خواهرهایش درباره ی دیدنی های بین راه صحبت می کند. مادر بزرگ حمید در خانه ی آنها زندگی می کند. او پاهایش درد می کند. خیلی آهسته راه می رود و به سختی ماشین سوار می شود و از آن پیاده می شود. شب، اعضای خانواده درباره ی اینکه مادربزرگ همراه آنها به سفر برود یا نه گفت وگو کردند.

به نظر شما آنها در این باره چه تصمیمی بگیرند؟ چرا؟ اگر شما جای حمید بودید، چه می گفتید؟

خوشحالم که مادربزرگ همراه ما می آید.

۳- چرا باید به پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها و افراد سالمند احترام بگذاریم و از آنها قدردانی کنیم؟

چون آنها برای ما زحمات زیادی کشیده اند و در دین ما، احترام به آنها سفارش شده است.

جواب جست و جو کنید صفحه 21 مطالعات سوم

با راهنمایی معلم به «پیام قرآنی» کتاب درسی قرآن مراجعه کنید و آیه ای را که مربوط به پدر و مادر است، پیدا کنید. از روی معنی آن بنویسید و در کلاس بخوانید.

جواب صفحه 21 مطالعات سوم
جواب صفحه 21 مطالعات سوم