در این نوشته با جواب صفحه 23 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 23 هدیه ششم

چه قیام‌هایی را می‌شناسید که با الگو گرفتن از قیام امام حسین (علیه السّلام)، علیه ظلم و ستم انجام شده است؟


1- قیام خونین 15 خرداد سال 1342
2- قیام مردم تبریز در سال 1356
3- قیام مردم ایران علیه شاه در سال 1357

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 23 هدیه ششم

رفتار حضرت قاسم (علیه السّلام) شما را یاد چه چیزهایی می‌اندازد؟


شجاعت- قهرمانی – جوانمردی و رشادت – ایمان و اعتقاد به خداوند

برچسب شده در: