جواب صفحه ۲۴ ریاضی دوم


haladars مهر 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۲۴ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 24 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 24 ریاضی دوم

کاردرکلاس

حاصل جمع و تفریق‌های زیر را از هر روشی که می‌خواهید، به دست آورید. روش خود را با روش دوستانتان مقایسه کنید.

image 172

فعالیت

1- با رنگ کردن مربّع‌ها و یا خط زدن مربّع‌های رنگ شده، حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

image 172

2- مانند نمونه جدول‌های جمع و تفریق را کامل کنید.

image 173

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه