جواب صفحه ۲۴ ریاضی هفتم ⚡️ فعالیت و کار در کلاس

در این نوشته با جواب صفحه ۲۴ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

۱- در دورهٔ دبستان برای نشان دادن ضرب و تقسیم عددها، از شکلی مانند نمونه زیر استفاده می‌کردید.

ضرب‌های زیر را ابتدا با محور نشان دهید. سپس تقسیم‌های متناظرشان را بنویسید.

بدون استفاده از محور برای هر یک از ضرب‌های فوق تقسیم دیگری بنویسید.

جواب صفحه 24 ریاضی هفتم

۲- با توجه به تقسیم‌های بالا جدول زیر را برای تقسیم دو عدد کامل کنید و حاصل تقسیم‌ها را به دست آورید.

image 143

جواب کار در کلاس صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

۱- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

۲- حاصل ضرب عددهای روی رأس های مثلث، روی هر ضلع نوشته شده است.
جاهای خالی را کامل کنید.

image 144

۳- الگوهای عددی را کامل کنید.

۲۱ و ۱۸ و ۱۵ و ۱۲ و ۹ و ۶ و ۳و ۰ و ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲-
۱۵- و ۱۰- و ۵- و ۰ و ۵ و ۱۰ و ١۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵

گام به گام سایر صفحات درس ضرب و تقسیم عدد های صحیح

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها