جواب صفحه ۲۴ علوم چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۲۴ علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۴ علوم چهارم

فعالیت

۱-تکه ای از یک بادکنک را مانند شکل، روی دهانه ی یک لیوان شیشه ای ببندید.

۲-چند دانه برنج یا گندم روی بادکنک بریزید.

۳-یک ظرف فلزی را نزدیک لیوان نگه دارید و با قاشق فلزی به بدنه ی آن ضربه بزنید.

۴-چه اتّفاقی می افتد؟ مشاهده ی خود را یادداشت کنید.

دانه‌های برنج حرکت می‌کنند و بالا و پایین می‌روند.​

۵-این بار ضربه های محکم تری به کاسه بزنید. مشاهده ی خود را بنویسید. از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

حرکت دانه‌ها سریع تر شده و بعضی از آنها روی زمین می‌ریزند.

انرژی صوتی می‌تواند به حرکتی تبدیل شود

فکر کنید

صدای هواپیما، شیشه ی پنجره ها را میلرزاند. در این حالت، انرژی صوتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود؟

حرکتی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه