در این نوشته با جواب صفحه 24 هدیه دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 24 هدیه دوم

دوست دارم

من هم با پرندگان مهربان باشم. پس … .

پس سعی می کنم برای آنها در فصل زمستان که غذا کمتر است، دانه و غذا بریزم و هیچ وقت جوجه های کوچک را اذیت نکنم.

ببین و بگو

با دقت به این دو تصویر نگاه کن. از آن‌ها چه می‌فهمی؟

image 55

می فهمیم که خداوند همان طور که مخلوقاتش را دوست دارد، محبت را هم در دل حیوانات مادر گذاشته تا آنها نیز با عشق و علاقه به نگهداری و سرپرستی از فرزندانشان بپردازند.

برچسب شده در: