در این نوشته با جواب صفحه 25 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 25 ریاضی دوم

کاردرکلاس

جدول‌های جمع و تفریق را کامل کنید. می‌توانید از محور زیر کمک بگیرید.

جواب صفحه 25 ریاضی دوم
جواب صفحه 25 ریاضی دوم

تمرین

1- الف) بیشترین عدد یک رقمی و کمترین عدد یک رقمی را بنویسید.

بیشترین: 9
کمترین: 0

ب) جدول‌های زیر را کامل کنید. بیشترین و کمترین حاصل جمع دو عدد یک رقمی را مشخّص کنید. 

بیشترین: 18 
کمترین: 0

جواب صفحه 25 ریاضی دوم
جواب صفحه 25 ریاضی دوم

2- امین 9 صفحه از یک کتاب را خوانده است. او در این هفته 8 صفحه‌ی دیگر را خواند. یعنی چند صفحه از کتاب را خوانده است؟ 

17 صفحه خوانده

9+8=17

3- ریحانه دیروز 14 تخم مرغ را از قفس مرغ‌ها جمع کرد و آن‌ها را در یخچال گذاشت. مادر او برای درست کردن شام 6 تخم مرغ را استفاده کرد. چند تخم مرغ باقی مانده است؟

8 تخم مرغ مانده

14-6=8

خلاق باش

آقای بهرامی از دانش آموزان خواست جواب جمع 6+ 7 را به دست آورند.


علی عددها را با انگشتان دست خود نشان داد و گفت: آقا 7 همان 5 و 2 است و 6 هم 5 و 1 است. پس 6 + 7 را می‌توان به‌صورت 1 + 5 + 2 + 5 گفت. 5 و 5 می‌شود 10، پس جواب این جمع 13 است.
محسن گفت: من 3 تا از روی 6 برمی‌دارم و به 7 می‌دهم تا یک دسته‌ی 10 تایی درست شود. حالا این 10 را با 3 تایی که از 6 باقی مانده، جمع می‌کنم.
مجید گفت: من 4 تا از روی 7 برمی‌دارم و به 6 می‌دهم تا یک دسته‌ی ده تایی درست شود. بعد 10 را با 3 تایی باقی مانده از 7 جمع می‌کنم.
سعید گفت: من از روی جدول عددهای 1 تا 100 ابتدا 7 را پیدا کردم و 6 تا بعد از آن را شمردم.
حسین گفت: آقا من با پدرم جمع‌های دوقلو را تمرین کردم و می‌دانم 6+ 6 می‌شود 12، پس اگر یکی به 12 اضافه کنم، جواب 6 + 7 به دست می‌آید. آقای بهرامی از اینکه این تعداد راه حلّ خوب در کلاس مطرح شده بود، خیلی خوش حال شد.


شما هم روش حلّ خود را بیان کنید.

از عدد ۷ تا عدد ۱۰، سه عدد باقی مانده است. یعنی باید ۳ واحد از ۱۰ کم کنیم تا به عدد ۷ برسیم. حال ۱۰ را با ۶ جمع می زنیم و به عدد ۱۶ می رسیم. اگر ۳ واحد از عدد ۱۶ کم کنیم که می شود ۱۳، به حاصل جمع ۷۰۶ می رسیم.

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق ریاضی دوم

برچسب شده در: