جواب صفحه ۲۶ ریاضی هشتم


haladars آبان 8, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۲۶ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 26 ریاضی هشتم

جواب صفحه 26 ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه 26 ریاضی هشتم

می‌خواهیم مشخص کنیم 47 اول است یا نه. مانند روش غربال، که در صفحهٔ قبل توضیح داده شد، فرض کنید عددهای 1 تا 47 نوشته شده‌اند.


آیا عدد 47 با مضرب‌های 2 خط می‌خورد؟ خیر با انجام دادن چه عملی می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید؟ تقسیم

آیا عدد 47 با مضرب‌های 3 خط می‌خورد؟ خیر چرا؟ زیرا بر 3 بخشپذیر نیست.

آیا عدد 47 با مضرب‌های 5 خط می‌خورد؟ خیر چرا؟ زیرا بر 5 بخشپذیر نیست.

آیا لازم است بررسی کنیم که عدد 47 با مضرب‌های 7 خط می‌خورد یا نه؟ خیر چرا؟ زیرا اولین مضرب خط نخورده‌ی 7 عدد 49 است که بزرگتر از 47 است.

آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که عدد 47 را فقط بر عددهای اول تقسیم می‌کنیم؟ بله چرا؟

چرا تقسیم کردن را تا عدد اولی که مربع آن از 47 بزرگ‌تر شود ادامه می‌دهیم؟ توضیح دهید.


زیرا اولین مضرب عدد 7 که برای بار اول خط می‌خورد عدد 49 است که بزرگتر از 47 است.

جواب کاردرکلاس صفحه 26 ریاضی هشتم

مانند نمونه، بررسی کنید که عددهای داده شده (97، 131 و 143) اول یا مرکب هستند.

جواب صفحه 26 ریاضی هشتم
جواب صفحه 26 ریاضی هشتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

3 دیدگاه
  1. ناشناس

    🤨🤨🤨

  2. ناشناس

    😐😐😐

  3. ناشناس

    عالی……