در این نوشته با جواب صفحه 26 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 26 علوم سوم

گفت و گو

در زندگی روزمرّه ذوب شدن چه موادّی را مشاهده کرده‌اید؟ 

ذوب شدن بستنی، یخ، کره، شمع، برف

آزمایش

در حیاط مدرسه کمی آب بریزید و دور آن خط بکشید. هریک ساعت به آن سر بزنید و دور آب های موجود خط بکشید. آیا محل خط بسته ی شما تغییری می کنید؟

بله، با گذشت زمان خط بسته کوچکتر می شود به خاطر اینکه آب از نور خورشید و محیط اطراف خود گرما می گیرد و بخار می شود.

گفت و گو

در زندگی روزمره چه نمونه هایی از تبخیر آب را سراغ دارید؟

خشک شدن لباس های خیس، خشک شدن آب درون غذا هنگام پختن، بخار شدن آب دریا ها

برچسب شده در: