در این نوشته با جواب صفحه 26 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 26 فارسی دوم

نگاه کن و بگو

جواب صفحه 26 فارسی دوم
جواب صفحه 26 فارسی دوم

در دو تصویر بالا صدای مزاحم و گوش خراش و اذیت کننده است که در یکی صدای بوق کامیون و در دیگری سر و در دیگری صدای همکلاسی های پسر بچه موجب اذیت شدن آن ها می شود.


در دو تصویر پایین صدای آواز پرندگان و صدای لالایی مادر صدایی دل نشین دارد و موجب شادی و رضایت است.

درست یا نادرست

1- داشتن گوش های سالم، اهمیت زیادی ندارند.

نادرست

2- اگر صدایی را نمی شنیدیم، خطر هایی برای ما پیش می آمد.

درست

3- اگر گوش نداشتیم، از شنیدن صدای پرنده ها لذّت نمی بردیم.

درست

4- ………………………………………………….. .

4- اگر گوش نداشتیم، نمی توانستیم چیزی را ببینیم.

نادرست

برچسب شده در: