جواب صفحه ۲۷ ریاضی دوم

جواب صفحه ۲۷ ریاضی دوم

مهر 4, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 27 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 27 ریاضی دوم

الگوسازی

image 180 1

نظم روش اوّل و دوم چه تفاوتی با هم دارد؟

در روش اول رنگ مربع‌ها ثابت بود ولی در روش دوم رنگ مثلث‌ها 

کامل کن

عددهای ساعت زیر را بنویسید و بگویید چه ساعتی را نشان می‌دهد؟

ساعت 9

در شکل زیر عقربه‌ی بزرگ ساعت حرکت کرده است.

روی این قسمت ساعت ذرّه بین گذاشته‌ایم تا معلوم شود این عقربه چقدر جلو رفته است.

image 181

هر قسمت کوچک یک دقیقه است.
این عقربه چند دقیقه جلو رفته است؟

image 181 1

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه