در این نوشته با جواب صفحه 28 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 28 علوم دوم

گفت‌وگو کنید (صفحه 27 کتاب درسی)

به نظر شما نور خورشید بر زندگی ما و سایر جانداران چه اثری دارد؟

غذاسازی در گیاهان به وسیله نور خورشید است و بسیاری از جانداران فعالیت‌های شبانه‌روزی خود را به کمک نور خورشید انجام می‌دهند.

آزمایش کنید (صفحه 28 کتاب درسی)

تعدادی دانه‌ی لوبیا تهیّه کنید. آن‌ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

هر قسمت را داخل یک پارچه‌ی نمناک قرار دهید و پارچه را داخل بشقاب بگذارید.

یکی از بشقاب‌ها را داخل یخچال قرار دهید و بشقاب دیگر را پشت پنجره‌ی اتاق رو به آفتاب بگذارید. هر روز روی پارچه‌ها کمی آب بپاشید.

بعد از 3 روز لوبیاهای داخل پارچه‌ها را با هم مقایسه کنید.

دانه‌هایی که داخل پارچه و پشت پنجره‌ی اتاق بودند بهتر رشد کرده‌اند چون گرمای خورشید باعث شده است تا آن‌ها جوانه بزنند ولی دانه‌هایی که داخل پارچه که در داخل یخچال بوده‌اند به دلیل نبودن گرمای خورشید هنوز جوانه نزده‌اند.

ایستگاه فکر

امیر و مهدی می‌خواهند به کمک آزمایشی نشان دهند که گیاهان در نور خورشید بهتر رشد می‌کنند. آن‌ها فقط یک گلدان دارند.

1- آن‌ها برای انجام آزمایش، چه وسایل دیگری نیاز دارند؟

 به خاک – آب – هوا نیاز دارند.

2- آن‌ها باید آزمایش خود را چگونه انجام دهند؟

دو گلدان یکی در نور خورشید و یکی در سایه قرار دهند.

3- شما هم این آزمایش را انجام دهید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

گلدانی که در زیر نور آفتاب بوده رشد بیشتری داشته و گلدانی که در سایه بوده خیلی کم رشد کرده است.

برچسب شده در: