جواب صفحه ۲۹ علوم سوم


haladars مهر 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۲۹ علوم سوم

در این نوشته با جواب صفحه 29 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 علوم سوم

علی و پدرش از بازار، مایعات زیر را خریده‌اند. از هر مایع چه مقدار خریده‌اند؟

مایعمایع ظرفشوییروغندوغ
مقدار خریداری شده۴ لیتر۲ لیتر۱ لیتر

در زندگی روزمرّه برای اندازه‌گیری و بیان حجم مایعات از یکای لیتر استفاده می‌شود.

چند ظرف پر از آب در کلاس قرار گرفته است. هر گروه یکی از ظرف‌ها را بر می‌دارد و حدس می‌زند چند لیتر آب دارد؟

بعد حدس خود را آزمایش می‌کند. شما هم این کار را انجام دهید و بگویید چگونه درستی و نادرستی حدس خود را آزمایش می‌کنید. ظرفی که اندازه‌ی آن یک لیتر است را به‌عنوان واحد انتخاب می‌کنیم. مقدار آب هر ظرف را اندازه می‌گیریم و آن‌ها را با حدسمان مقایسه می‌کنیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه