در این نوشته با جواب صفحه 29 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 علوم پنجم

فکر کنید

در گذشته های خیلی دور، خزندگان بزرگی به نام دایناسورها روی زمین زندگی می کردند. این جانوران در حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند. تصویر زیر اثر پای یک دایناسور را نشان می دهد. از این ردّپا چه اطّلاعاتی می توان به دست آورد؟

image 166

اطّلاعاتی درباره ی رفتار و شرایط زندگی حیوان و این که این ردّ پا متعلّق به چه حیوانی است و  همچنین طول گام ها و سرعت حیوان

طول این ردّ پا تقریباً برابر با 30 سانتی‌متر است.

گفت و گو کنید

در این تصویر اثر قسمتی از بدن انسان را می بینید. درباره ی اینکه «از این اثر، چه اطّلاعاتی می توان  به دست آورد؟» گفت و گو کنید.

image 167

با توجه به اندازه کف پا، حالت انگشتان و فرم کف پا و همچنین میزان واضح بودن خطوط روی اثر متوان اطلاعاتی در مورد سن، جنس، نژاد و نوع منطقه‌ٔ محل زندگی صاحب اثر را به دست آورد.

برچسب شده در: