جواب صفحه ۳ ریاضی هفتم ⚡️ راهبرد الگوسازی

در این نوشته با جواب صفحه ۳ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳ ریاضی هفتم

راهبرد الگوسازی 

۱- دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها ۲۴ و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد. جدول را با یک نظم و ترتیب کامل کنید.

کوچک‌ترین عدد طبیعی چیست؟ ۱
حاصل ضرب آن در چه عددی ۲۴ می شود؟ ۲۴


اکنون عدد طبیعی بعدی را در نظر بگیرید و به همین ترتیب عددها را پیدا کنید.

جواب صفحه 3 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۳ ریاضی هفتم

۲- با انگشتان یک دست به ۵ صورت می‌توان عدد ۱ را نشان داد. به چند صورت می‌توان عدد ۲ را نشان داد؟

جواب صفحه 3 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۳ ریاضی هفتم
تعداد حالاتانگشت‌های جفت شدهانگشت‌ها
۴ حالت(۵، ۱) (4، ۱) (3، ۱) (۲، ۱)انگشت ۱
۳ حالت(۵، ۲) (4، ۲) (۳، ۲)انگشت ۲
۲ حالت(۵، ۳) (۴، ۳)انگشت ۳
۱ حالت(۵، ۴)انگشت ۴
 قبلا با همه جفت شدهانگشت ۵

به  10 حالت می‌توان عدد ۲ را با انگشتان یک دست نشان داد.

۳- با رقم‌های ۷، ۲ و ۵ تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنویسید (در عددهای شما می‌تواند رقم‌های تکراری هم باشد).

یکاندهگانصدگان
۲۲۲
۵۲۲
۷۲۲
۲۵۲
۵۵۲
۷۵۲
۲۷۲
۵۷۲
۷۷۲
یکاندهگانصدگان
۲۲۵
۵۲۵
۷۲۵
۲۵۵
۵۵۵
۷۵۵
۲۷۵
۵۷۵
۷۷۵
یکاندهگانصدگان
۲۲۷
۵۲۷
۷۲۷
۲۵۷
۵۵۷
۷۵۷
۲۷۷
۵۷۷
۷۷۷

۴- تعداد زیادی سکه‌های ۵۰ و ۱۰۰ تومانی داریم. به چند حالت می‌توان کرایهٔ ۵۰۰ تومانی تاکسی را پرداخت کرد؟ ۶ حالت

جواب صفحه 3 ریاضی هفتم
جواب صفحه ۳ ریاضی هفتم
مجموعتعداد سکه‌های ۱۰۰ تومنیتعداد سکه‌‌های ۵۰ تومانی
۰+۵۰۰=۵۰۰۵۰
۱۰۰+۴۰۰=۵۰۰۴۲
۲۰۰+۳۰۰=۵۰۰۳۴
۳۰۰+۲۰۰=۵۰۰۲۶
۴۰۰+۱۰۰=۵۰۰۱۸
۵۰۰+۰=۵۰۰۰۱۰

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

16 دیدگاه ها