در این نوشته با جواب صفحه 3 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 3 علوم نهم

جواب خودرابیازمایید صفحه 3 علوم نهم

متن بالا را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید.


1- کدام فلز واکنش‌پذیری بیشتری دارد؟ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی‌دهد؟

منزیم (Mg) واکنش پذیری بیشتری دارد

ب) طلا (Au) با اکسیژن واکنش نمی دهد.

2- کدام فلزها واکنش‌پذیری کمتری دارند؟

مس و آهن واکنش پذیری کمتری دارند (مقایسه واکنش پذیری: مس < آهن < روی < منزیم)

جواب آزمایش کنید صفحه 3 علوم نهم

وسایل و مواد لازم: بشر، کات کبود، تیغهٔ آهن، تیغهٔ منیزیم، تیغهٔ روی
1- سه بشر را شماره‌گذاری کنید و درون هر یک تا یک سوم حجم آن، آب بریزید.
2- یک قاشق چای‌خوری کات کبود در هر یک از بشرها حل کنید.
3- در بشر شمارهٔ (1) تیغهٔ آهن، در بشر شمارهٔ (2) تیغهٔ منیزیم و در بشر شمارهٔ (3) تیغهٔ روی را قرار دهید.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu


4- سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید.

تغییر رنگ در بشر 2 سریع­‌تر – تغییر رنگ در بشر 3 آرام – تغییر رنگ در بشر1 آرام­‌تر


5- کدام فلز واکنش‌پذیرتر است؟

واکنش پذیری: منزیم بیشتر از همه است. منزیم سریعتر بی رنگ می شود – سپس روی پس از مدتی بی رنگ می شود – در آخر ظرف حاوی آهن به رنگ سبز در می آید (زیرا سولفات آهن سبزرنگ است ولی دو تای دیگر بی رنگ هستند)

جواب فکرکنید صفحه 3 علوم نهم

در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می‌زند یا ظروف آهنی؟ چرا؟

جواب اول:آهنی – زیرا واکنش پذیری آهن بیشتر از مس است. نکته: در جدول تناوبی در فلزات، عنصرهای سمت چپ واکنش پذیری بیشتری دارند و هرچه به سمت راست جدول می رویم واکنش پذیری کمتر می شود:

فلزات گروه 3 < فلزات گروه ۲ < فلزات گروه ۱

جواب دوم:

ظروف آهنی زودتر زنگ می زنند چون واکنش پذیری آهن با اکسیژن بیشتر است و همچنین اگر در معرض اب قرار گیرد زود زنگ میزند ولی مس یکی از فلزاتی است که مقاومت بالایی در برابر واکنش های شیمیایی دارد، و تنها درصورتیکه برای مدت زمان زیادی در معرض هوا و یا آب دریا قرار بگیرد، زنگ می زند.

گام به گام قسمت های دیگر مواد و نقش آن ها در زندگی

برچسب شده در: