جواب صفحه ۳۰ ریاضی دوم

جواب صفحه ۳۰ ریاضی دوم

مهر 4, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 30 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 30 ریاضی دوم

1- مانند نمونه جمع و تفریق‌ها را با رسم شکل انجام دهید.

image 195

2- مانند نمونه حاصل جمع و تفریق‌ها را با نوشتن راه حل به دست آورید.

image 193

3- با کمک محور اعداد جواب جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

image 194

تقریب بزن

عددهای 23 و 37 و 41 و 58 را روی محور اعداد به صورت تقریبی نشان دهید.

image 197

– حالا مشخّص کنید عدد 23 به 20 نزدیک‌تر است یا به 30؟ 20
– حالا مشخّص کنید عدد 37 به 30 نزدیک‌تر است یا به 40؟ 40
– حالا مشخّص کنید عدد 41 به 40 نزدیک‌تر است یا به 50؟ 40 
– حالا مشخّص کنید عدد 58 به 50 نزدیک‌تر است یا به 60؟ 60

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    معلم‌ ها ممنونم که خیل خوب به ما درس میدهی