در این نوشته با جواب صفحه 30 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 30 فارسی پنجم

جواب درست و نادرست صفحه 30 فارسی پنجم

1- بیمارستان نزدیک خانه‌ی طبیب بزرگ شهر ساخته شد.

نادرست 

2- پس از جمع آوری گوشت‌ها، طبیب متوجّه شد که تمامی گوشت‌ها خشکیده و فاسد شده‌اند.

نادرست

3- هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود.

درست 

4- محمّد تا چیزی را نمی فهمید، به سادگی از آن دست نمی‌کشید.

درست 

جواب درک مطلب صفحه 30 فارسی پنجم

1- چرا طبیب برای تعیین مکان بیمارستان، چند تکّه گوشت تازه خواست؟

چون می خواست آن ها را در نقاط مختلف شهر قرار دهد تا متوجه شود که کدام مکان دارای هوای پاکیزه تری است (با توجه به گوشت ها پس از چند روز و انتخاب گوشت سالم).

2- به نظر پزشک، بیمارستان باید در چه مکانی ساخته می شد؟

باید در مکانی که آب و هوای پاکیزه تری دارد.

3- طبیب بزرگ در جوانی، چگونه می خواست دنیای خود را بهتر بشناسد؟

او با خواندن کتاب می خواست جهان خود را بهتر و بیشتر بشناسد.

4- تفاوت طبیب با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟

مردم دوست داشتند مکان بیمارستان نزدیک به خانه خودشان باشد ولی طبیب با هوشمندی و با توجه به نیاز همه مردم و در نظر گرفتن بهترین مکان از نظر پاکیزگی، مکان بیمارستان را تعیین کرد.

5- با توجّه متن درس، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها، شماره‌گذاری کنید.

گوشت‌ها را در چند نقطه‌ی شهر از شاخه‌ی درخت آویزان کردند. (3)

بزرگان شهر، پس از پرس‌و‌جو و گفت‌وگو، تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرسند. (1)

چند روز دیگر به شما خواهم گفت، بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست. (2)

بعضی از گوشت‌ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند. (4)

آن نقطه‌ی شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پاکیزه‌تری دارد. (5)

برچسب شده در: