در این نوشته با جواب صفحه 30 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 30 هدیه ششم

– اگر کسی خطایی کند، شما چه می‌کنید؟


با رعایت ادب واحترام طوری که به شخصیت فرد خطا کار لطمه‌ای وارد نشود وخیلی دوستانه اشتباه او را به وی تذکر می‌دهیم و از او می‌خواهیم که آن کار زشت و ناپسند را تکرار نکند.


– اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجّه خطایتان بکنند؟


به دو از هر گونه خشم و خشونت، خطای من را تذکر دهند زیرا شاید به عاقبت کاری که انجام می‌دادم آگاه نبوده‌ام و این تذکر باعث آگاهی من شود.

جواب ایستگاه فکر صفحه 30 هدیه ششم

تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد ؟
پاسخ:  باعث می‌شود که همه تشویق بشوند و کارهای خوب و پسندیده‌ی بیشتری انجام دهند و جامعه‌ی بهتری داشته باشیم.

 تذکر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد؟
پاسخ:  باعث می‌شود که انسان‌ها متوجه اشتباهات خودشان بشوند و فرصتی برای اصلاح رفتار خودشان به دست آورند.

برچسب شده در: