در این نوشته با جواب صفحه 30 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 30 هدیه پنجم

تدبر کنیم

الف) آیه را بخوانید؛ این آیه به کدام قسمت درس ارتباط دارد؟

اِذ قالَ عیسَی ابنُ مَریَمَ … وَ مُبَشِّرًا بِرَسولٍ یَأتی مِن بَعدِی اسمُهو اَحمَدُ  (صف، 6)

عیسی فرزند مریم گفت من به شما بشارت می دهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد به نام «احمد»

ای بنی اسرائیل، من فرستاده ی خدا به سوی شما هستم و به شما بشارت می دهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد به نام احمد.

ب) فکر می کنید چرا حضرت عیسی علیه السّلام به آمدن پیامبر بعد از خود بشارت داده است؟

1. اجرای دستور خدا

2. ادامه ی هدایت مردم بعد از خود توسّط پیامبر بعدی

3. جلوگیری از سوء استفاده آدم های پلید

4. زنده نگه داشتن امید مردم درستکار

ایستگاه فکر

الف) به نظر شما حضرت عیسیٰ علیه السّلام در هر داستان چه فرموده است؟

ب) با دوستان خود گفت و گو کنید، و برای هر دو داستان، عنوان مناسبی انتخاب کنید؛ سپس علّت انتخاب این عنوان‌ها را بگویید.

داستان اوّل: زیبایی

دلیل: سخن حضرت عیسی؛ انتخاب زیبایی ها از میان زشتی ها و زیبایی ها

داستان دوم: همنشین خوب

دلیل: سؤال یکی از اصحاب در مورد همنشین و پاسخ حضرت

الف)
روزی حضرت عیسیٰ علیه السّلام با عدّه‌ای از پیروانش از بازارچه‌ای می‌گذشت؛ ناگهان گروهی را دید که به دور سگ مرده‌ای جمع شده‌اند و درباره‌ٔ آن گفت‌وگو می‌کنند. یکی می‌گفت: «بوی بد آن، انسان را خفه می‌کند!» دیگری می‌گفت: «چقدر کثیف است!»
سومی می‌گفت:«چه سگ زشتی!»
وقتی نوبت به حضرت عیسیٰ علیه السّلام رسید، گفت: «چه دندان‌های سفید و زیبایی دارد!»
همه از این حرف تعجّب کردند. حضرت عیسیٰ علیه السّلام ادامه داد: «سعی کنید همیشه از میان زشتی‌ها و زیبایی‌ها، زیبایی‌ها را نشان دهید».

…………………….
راه زیادی آمده‌اند؛ گوشه‌ای می‌نشینند تا چند دقیقه استراحت کنند.
یکی از یاران ایشان از فرصت استفاده می‌کند و می‌پرسد:
«ای پیامبر خدا! با چه کسی هم‌نشین شویم؟»
چه سؤال مهمّی! همه‌ٔ همراهان چهره‌شان را به سوی رهبر محبوبشان برمی‌گردانند تا پاسخش را بشنوند.
حضرت عیسیٰ علیه السّلام به یاران فداکارش چشم می‌دوزد:
«کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد؛ گفتارش بر دانش شما بیفزاید؛ و رفتارش شما را به بهشت علاقه‌مند کند».