در این نوشته با جواب صفحه 31 علوم دوم همراه شما هستیم.

آزمایش کنید (صفحه 31 کتاب درسی)

در یک اتاق تاریک بر روی دو میز دو سکّه و دو چراغ مطالعه‌ی یکسان قرار دهید. نور یکی از آن‌ها را به صورت راست و نور دیگری را به صورت مایل به سکّه‌ها بتابانید. پس از مدّتی سکّه‌ها را لمس کنید. کدام بیشتر گرم شده است؟ چرا؟ محلّ قرار گرفتن هریک از سکّه‌ها را نسبت به چراغ تغییر دهید. مشاهده‌های خود را یادداشت کنید.


سکه‌ای که به‌صورت راست به آن نور تابیده شده است گرم‌تر است زیر نور وقتی به‌صورت مستقیم تایید می‌شود گرمای بیشتری تولید می‌کند. و هر چقدر سکه به نور نزدیک باشد گرمای بیشتری دریافت می‌کند.

گفت‌و‌گو کنید (صفحه 31 کتاب درسی)

یادداشت‌های خود را با هم مقایسه کنید و درباره‌ی نتایج مشاهده‌ها گفت‌وگو کنید.


هر چقدر نور به‌صورت مستقیم بتابد سکه‌ها گرمای بیشتری دریافت می‌کند.

آزمایش کنید (صفحه 31 کتاب درسی)

دو دماسنج را نزدیک به هم در محلی قرار دهید به‌طوری که نور خورشید یا چراغ به یکی راست و به دیگری مایل بتابد. پس از مدتی، دمایی را که دماسنج‌ها نشان می‌دهند، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جواب صفحه 31 علوم دوم
جواب صفحه 31 علوم دوم

پاسخ: سکه جلوی نور مایل کمی گرم می شود و دماسنج عدد 20 را نشان می دهد اما سکه ای که در نور مستقیم است بیشتر گرم می شود و دماسنج عدد 28 را نشان می دهد، حالا می دانیم که چرا تابستان ها گرمتر و زمستان ها سردتر هستند

برچسب شده در: