در این نوشته با جواب صفحه 31 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 31 مطالعات سوم

به این تصویر ها توجه کنید. در هر یک چه چیزی مشاهده می کنید؟

تمیز کردن منزل، پوشیدن کفش، چیدن سفره، درس خواندن.

چه چیز مشترکی در این تصویر ها وجود دارد؟

جواب صفحه 31 مطالعات سوم
جواب صفحه 31 مطالعات سوم

مشارکت و همکاری.

فکر کنید و پاسخ دهید

1- آیا درست است که همه ی کارهای خانه را یک نفر انجام بدهد؟ چرا؟

خیر؛ زیرا کارا دیرتر انجام می شود، فرد خسته می شود و کارها به طور دقیق انجام نمی شود.

2- اگر شما برادر یا خواهر کوچک تر دارید، بگویید در چه کارهایی به او کمک می کنید.

من برادر یا خواهر کوچکنر از خودم ندارم.