در این نوشته با جواب صفحه 32 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 32 مطالعات سوم

سینا، مریم و مونا خواهر و برادر هستند. آنها جدولی به شکل زیر درست کردند و در آن، کارهایی را که اعضای خانواده بین خودشان تقسیم کرده بودند، نشان دادند.

image 3

در سمت راست جدول، نام اعضای خانواده و در بالای جدول، کارهای گوناگون خانه نوشته شده است. ما با نگاه کردن به این جدول، بهتر و سریعتر می فهمیم که هر یک از اعضای خانواده ی سینا چه کمکی به خانواده می کنند.

برای مثال:

– سینا چه کارهایی انجام می دهد؟

خرید نان، مرتب کردن رختخواب، آب دادن به گلدان ها، جارو کردن خانه و تمیز کردن حیاط.

– وظیفه ی مونا چیست؟

شستن ظرف ها، خشک کردن ظرف ها و مرتب کردن رختخواب.

– مرتب کردن رختخواب، کار کدام یک از اعضای خانواده است؟

همه ی اعضای خانواده.

– به چه کسی غذا می پزد؟

مادر.