جواب صفحه 33 جامعه شناسی دهم


haladars شهریور 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 33 جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب صفحه 33 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

مفاهیم اساسی صفحه 33 جامعه شناسی دهم

نهاد اجتماعی، تشریح، پدید‌های اجتماعی خُرد، پدیده‌های اجتماعی کلان، پیوستار جهان اجتماعی، ابعاد ذهنی، ابعاد عینی، کنش درونی، کنش بیرونی، لایهٔ‌های سطحی، لایه‌های عمیق و بنیادین، عقاید کلانی

خلاصه کنید صفحه 33 جامعه شناسی دهم

 اجزای جهان اجتماعی را می توان به صورت های مختلفی طبقه بندی کرد.


– تأکید بیش از حد به تشابه‌ها، استفاده نادرست از مفهوم مقایسه است.


– تقسیم بندی پدیده‌های اجتماعی بر اساس اندازه و دامنه، پیوستار خُرد – کلان را ایجاد می‌کند.


– همهٔ پدیده‌های اجتماعی، هویتی معنایی و عینی دارند.


– همهٔ پدیده‌های اجتماعی، بُعد محسوس و عینی ندارند.


– تغییر پذیری زیاد یا حذف، بدون نقش حیاتی و اساسی از ویژگی‌های لایه‌های سطحی جهان اجتماعی‌اند.


– تأثیرات همه جانبه، تغییرات ناچیز و داشتن نقش حیاتی و اساسی، از ویژگی‌های لایه‌های بنیادین و عمیق جهان اجتماعی هستند.


– نهاد اجتماعی مجموعه‌ای از لایه‌های اجتماعی است که برای رفع نیاز‌های افراد و جهان اجتماعی ایجاد می‌شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه