در این نوشته با جواب صفحه 33 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 جامعه شناسی یازدهم

جواب مفاهیم اساسی صفحه 33 جامعه شناسی یازدهم

عقاید و ارزش های جهانی اسلام، اصل نبوی، فرهنگ جاهلی، فرهنگ بشری، دوران خلافت، مناسبات قومی و قبیله ای، استعمار، بیداری اسلامی، استعمار غربی، فرهنگ اسلامی، استبداد ایلی و قومی، استبداد استعماری، عصر بیداری اسلامی، ناسیونالیسم، مارکسیسم و ملی گرایی.

عقاید و ارزش‌های جهانی اسلام، عصر نبوی، انسان مختار و مسئول، عقل در اسلام، نبوت، خلافت، استعمار، بیداری اسلامی، گسترش اسلام، استبداد استعماری، ناسیونالیسم و…

جواب خلاصه کنید صفحه 33 جامعه شناسی یازدهم

– دین اسلام عقاید و ارزش های جهان شمول دارد.

* عقاید و ارزش های اسلامی با پذیرش انسان ها به عرصه ی فرهنگ بشری راه می یابند.

* شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام، فرهنگ جاهلی و قبیله ای داشت.

* دوران خلافت از زمان رحلت رسول خدا (ص) آغاز شد و در طول خلافت اموی، عباسی و عثمانی ادامه یافت.

* در دوران خلافت، به خاطر غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، عثمانی و … که در چارچوب مناسبات قومی و قبیله ای رفتار می کردند مانع از آن می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسلامی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.

* دولت های استعمار غربی، بخش های مختلف جوامع اسلامی را تحت نفوذ و سلطه سیاسی خود در آوردند.

* در دوره استعمار، استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماری در آمد.

* انقلاب اسلامی ایران، نقطه ی عطفی در بازگشت به فرهنگ اسلامی در جهان اسلام است.

* امت اسلامی با الهام از انقلاب اسلامی و بازگشت به سوی هویت الهی خود، مرحله جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسلام رقم می زند.

جواب متفاوت:

– اسلام دین یک عصر و نسل خاص نیست.


– انسان در دیدگاه اسلام، موجودی مختار، مسئول، متعهد، دارای فطرت الهی و خلیفه‌ٔ خدا در زمین است.

– عقل در فرهنگ اسلام، زیباترین و محبوب‌ترین مخلوق خداست. 


– رسول خدا پس از سیزده سال دعوت و مقاومت در مقابل فشارهای نظام قبیله‌ای عرب، حکومت اسلامی را تشکیل داد.


– دوران خلافت از زمان رحلت رسول خدا آغاز شد و در طول خلافت اموی، عباسی و عثمانی ادامه یافت.


– در دوران استعمار استبداد ایلی و قومی به استبداد استعماری تبدیل شد.


– در مقابل نفوذ و سلطه‌ٔ فرهنگ غرب، مقاومت‌هایی شکل گرفت که ریشه در فرهنگ اسلامی داشت.


– انقلاب اسلامی ایران، نقطهٔ عطفی در بازگشت به فرهنگ اسلامی در جهان اسلام است.

جواب آنچه از این درس آموختید صفحه 33 جامعه شناسی یازدهم

عقاید و ارزش‌های جهانی اسلام، عصر نبوی، انسان مختار و مسئول، عقل در اسلام، نبوت، خلافت، استعمار، بیداری اسلامی، گسترش اسلام، استبداد استعماری، ناسیونالیسم و…

دین اسلام عقاید و ارزش های جهان شمول دارد. عقاید و ارزش های اسلامی با پذیرش انسان ها به عرصه فرهنگ بشری راه می یابند. شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام، فرهنگ جاهلی و قبیله ای داشت. دوران خلافت از زمان رحلت رسول خدا (ص) آغاز شد و در طول خلافت اموی، عباسی و عثمانی ادامه یافت. در دوران خلافت، به خاطر غلبه قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، عثمانی و … که در چارچوب مناسبات قومی و قبیله ای رفتار می کردند مانع از آن می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسلامی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود. دولت های استعمار غربی، بخش های مختلف جوامع اسلامی را تحت نفوذ و سلطه سیاسی خود در آوردند. در دوره استعمار، استبداد ایلی و قومی به صورت استبداد استعماری در آمد. انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ اسلامی در جهان اسلام است. امت اسلامی با الهام از انقلاب اسلامی و بازگشت به سوی هویت الهی خود، مرحله جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسلام رقم می زند.