جواب صفحه ۳۳ ریاضی دوم


haladars مهر 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۳۳ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 33 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 ریاضی دوم

تمرین (صفحه 33 کتاب درسی)

1- حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

image 204

2- مهدی 26 دقیقه به قرائت قرآن گوش داد و سپس 17 دقیقه روان‌خوانی آن آیات را تمرین کرد. مهدی چند دقیقه برای یادگیری قرآن وقت گذاشته است؟

26+17=43

3- تکالیف ریاضی و علوم مهدیه 55 دقیقه طول کشید. اگر تکالیف علوم او 29 دقیقه زمان برده باشد، مهدیه در چند دقیقه تکلیف ریاضی نوشته است؟

55-29=26

تقریب بزن (صفحه 33 کتاب درسی)

1- 47 به چه عددی نزدیک‌تر است، 40 یا 50؟

50

2- 21 به چه عددی نزدیک‌تر است، 20 یا 30؟

20

3- مانند نمونه جواب جمع و تفریق های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید.

image 205

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه