جواب صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

جواب صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

آبان 11, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 33 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 ریاضی هشتم

مانند نمونه هر شکل را طوری کامل کنید که نقطهٔ O مرکز تقارن باشد.

image 38

تمرین صفحهٔ‌ 33 کتاب درسی

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

جواب صفحه 33 ریاضی هشتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه