جواب صفحه ۳۳ ریاضی هشتم ⭐️ کار در کلاس تمرین

در این نوشته با جواب صفحه ۳۳ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

کار در کلاس

مانند نمونه هر شکل را طوری کامل کنید که نقطهٔ O مرکز تقارن باشد.

image 38

تمرین

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

جواب صفحه 33 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس چند ضلعی و تقارن

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه