جواب صفحه ۳۳ فارسی دوم


haladars آبان 11, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۳۳ فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 33 فارسی دوم همراه شما هستیم

جواب صفحه 33 فارسی دوم

درست یا نادرست

1- چوپان مرد درست کاری بود.

درست

2- چوپان هر بار صاحبِ گوسفندان را نصیحت می کرد.

درست

3- صاحبِ گوسفندان، در فکر فرو رفت.

درست

4- ……………………………………………. .

4- صاحب گوسفندنا مرد درستکاری بود.

نادرست

گوش کن و بگو

1- چرا مرد با شنیدن پاسخ چوپان به فکر فرو رفت؟

چون با شنیدن پاسخ به فکر فرو ماند و متوجه اشتباه و گناه خود شد. آمدن سیل نیز نتیجه‌ اشتباه خودش بود.

2- مَثَلِ «قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.» یعنی چه؟

هر چیزی هر چقدر هم کوچک و ناچیز باشد، اگر مدتی بگذرد و ادامه داشته باشد، کم کم جمع می‌شود و زیاد می‌شود و به اندازه‌ دریا وسیع می‌شود.

3- ……………………………………………. .

3- صاحب گوسفندان چگونه نتیجه‌ کار خود را دید؟

یک روز باران شدیدی شروع به باریدن کرد و چوپان که گوسفندان را به چرا برده بود، سیل بزرگی به راه افتاد و همه گوسفندان از بین رفتند.

حالا تو بگو

مانند نمونه های بالا، برای هر کلمه جمله ای بساز.

زیاد : در فصل بهار باران زیادی می‌بارد./ آب دریاچه ارومیه کم شده است.

راست گو : خداوند بنده راست‌گو را دوست دارد./ خداوند آدم دروغ‌گو را دوست ندارد.

بزرگ : من یک شتر بزرگ دیدم./ من یک ماشین کوچک دارم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه