جواب صفحه ۳۳ فارسی سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۳۳ فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۳ فارسی سوم

واژه آموزی

با دقت به این کلمه ها نگاه کن.

image 656

نگاه کن و بگو

image 657

بچه ها با پدر و مادرشان برای تفریح به پارک رفته بودند، که با دیدن زباله ها در طبیعت تعجب کردند.

آنها تصمیم گرفتند آن محل را تمیز کنند.

با همکاری یکدیگر زباله ها را جمع آوری کردند.

سپس بچه ها مشغول بازی شدند و پدر و مادر با هم صحبت کردند و چای نوشیدند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه