جواب صفحه 33 کتاب کار زبان هفتم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 33 کتاب کار زبان هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 33 کتاب کار زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 کتاب کار زبان هفتم

٤. با نوشتن نام و نام خانوادگی و نام مدرسه خود، کارت شناسایی زیر را تکمیل کنید.

………………………… School

First Name: ………………………………………

Last Name: ………………………………………

Grade: 7

4. بر عهده دانش آموز می باشد ولی به عنوان مثال:

Sadi School

First Name: Hamed

Last Name: Sadati

5. نام و نام خانوادگی سه نفر از افرادی را که می شناسید، بنویسید.

image 119

5. بر عهده دانش آموز

6. اسامی کوچک این شهدای گران قدر را بنویسید.

image 119 1
جواب صفحه 33 کتاب کار زبان هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه