در این نوشته با جواب صفحه 34 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 علوم سوم

جمع آوری اطلاعات

درباره‌ی کاربرد ترازو در زندگی، اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. 

ترازو وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری جرم جسم‌های مختلف استفاده می‌شود که ترازو انواع مختلف دارد که شامل ترازوی دوکفه‌ای، ترازوی دیجیتالی، ترازوی آشپزخانه، ترازوی عقربه‌ای هستند. ترازوی یک کفه‌ای (ترازوی آشپزخانه)، ترازوی دوکفه‌ای و ترازوی دیجیتالی از انواع ترازوها هستند. برای اندازه‌گیری جرم مواد از ترازو استفاده می‌کنند. در میوه‌فروشی‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها از ترازوی دیجیتالی استفاده می‌کنند که مقدار جرم و مقدار پول آن‌را محاسبه می‌کنند. ترازوهای یک کفه‌ای در آشپزخانه برای اندازه‌گیری موادّ لازم برای پختن غذا یا کیک و شیرینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طلا فروشی‌ها برای تعیین جرم قطعه‌های طلا از ترازو استفاده می‌شود. برای تعیین وزن انسان از ترازو استفاده می‌شود. ترازوهای دوکفه‌ای در قدیم بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفت. اکنون در بعضی ار سبزی فروشی‌ها و مغازه‌ها برای اندازه‌گیری جرم مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فعالیت

تعدادی از وسایل موجود در کیف خود را انتخاب کنید، جرم آن‌ها را حدس بزنید، سپس با ترازوی مناسب، جرم آن‌ها را اندازه‌گیری، و جدول زیر را کامل کنید.

جسمجرم حدس زده شدهجرم واقعی
کتاب علوم۳۵۰ گرم۴۰۰ گرم
کتاب ریاضی500 گرم۶۰۰ گرم
جامدادی۲۰۰ گرم150 گرم
دفتر۲۵۰ گرم۲۵۰ گرم
جواب صفحه 34 علوم سوم

در چند مورد جرمی که حدس زدید به جرمی که ترازو نشان داده، نزدیک است؟

در یک مورد، جرم دفتر

برچسب شده در: