جواب صفحه ۳۴ فارسی دوم


haladars آبان 11, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۳۴ فارسی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 34 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 فارسی دوم

حالا تو بگو

میوه ها              یعنی             چند میوه

گل ها                یعنی             چند گل

خانه ها              یعنی             چند خانه

کوچه ها             یعنی             چند کوچه

پیدا کن و بگو

1- کلمه هایی که حرف «ص» یا «ط» دارند.

صاحب، نصیحت، قطره

2- کلمه هایی را که با «ها» جمع بسته شده اند.

گوسفند ها، حرف های، آب های

3- …………………………………………… .

کلمه هایی که حرف «چ» دارند.

چوپان، چَرا، ناچار

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه