جواب صفحه ۳۴ فارسی سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۳۴ فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۴ فارسی سوم

بیاموز و بگو

به این جمله ها دقت کن.

– آموزگار بهِش گفت: «خوش حالم که به پاکیزگی اهمیت می دی.»

– آموزگار به او گفت: «خوش حالم که به پاکیزگی اهمیت می دهی.»

حالا تو بگو

– انسان عادت داره خونه ی خودشو تمیز کنه.

– انسان عادت دارد خانه ی خود را تمیز کند.

– خوب نیگاه کنین تا زیبایی های طبیعت را بهتر ببینین.

– خوب نگاه کنید تا زیبایی های طبیعت را بهتر ببینید.

پانتومیم

متن این نمایش نامه را در گروه کامل و در کلاس اجرا کنید.

گل: «ای درخت زیبا! چرا این قدر خوش حالی؟»

درخت [با خوش حالی می گوید]: «دانش آموزانی که برای گردش علمی به باغ آمده اند، بسیاربه پاکیزگی اهمیت می دهند.»

پرنده: ………………

[جیک جیک کنان می گوید]: آن ها مقداری خرده نان برای من و دوستانم ریختند. دوست دارم، همهی بچه های دنیا مهربان باشند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه