جواب صفحه ۳۴ هدیه ششم


haladars مرداد 20, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۳۴ هدیه ششم

در این نوشته با جواب صفحه 34 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 هدیه ششم

جواب کامل کنید صفحه 34 هدیه ششم

ویژگی‌های دوستان خداویژگی‌های دشمنان خدا
1- مهربان بودن با دیگران1- ستمگر
2- درستکاری و ایمان2- بی ایمانی
3- اطااعت از دستورهای خدا3- اطاعت نکردن از دستورهای خدا

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 34 هدیه ششم

جمله‌ی مربوط به هر مفهوم را مشخص کنید.

– دوستی با دوستان خدا: تولّی


– راهپیمایی عظیم 22 بهمن و 13 آبان: تبرّی


– دشمنی با دشمنان خدا: تبرّی


– دوستی با اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله): تولّی


– حمایت از مردم ستم دیده‌ی فلسطین: تولّی


– مبارزه با استکبار جهانی: تبرّی


– ساکت نماندن در برابر ظالمان: تبرّی


– رفتن به زیارت امام رضا (علیه السّلام): تولّی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه