جواب صفحه ۳۴ هدیه ششم

در این نوشته با جواب صفحه ۳۴ هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۴ هدیه ششم

جواب کامل کنید صفحه ۳۴ هدیه ششم

ویژگی‌های دوستان خداویژگی‌های دشمنان خدا
۱- مهربان بودن با دیگران۱- ستمگر
۲- درستکاری و ایمان۲- بی ایمانی
۳- اطااعت از دستورهای خدا۳- اطاعت نکردن از دستورهای خدا

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۳۴ هدیه ششم

جمله‌ی مربوط به هر مفهوم را مشخص کنید.

– دوستی با دوستان خدا: تولّی


– راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان: تبرّی


– دشمنی با دشمنان خدا: تبرّی


– دوستی با اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله): تولّی


– حمایت از مردم ستم دیده‌ی فلسطین: تولّی


– مبارزه با استکبار جهانی: تبرّی


– ساکت نماندن در برابر ظالمان: تبرّی


– رفتن به زیارت امام رضا (علیه السّلام): تولّی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه