جواب صفحه ۳۵ ریاضی هفتم


haladars آبان 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۳۵ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 35 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 35 ریاضی هفتم

1- حسن و حسین مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای ۳ = s و ۶ = t محاسبه کرده‌اند. کدام یک پاسخ را درست به دست آورده است؟ دلیل خود را بنویسید.

جواب صفحه 35 ریاضی هفتم
جواب صفحه 35 ریاضی هفتم

دلیل : داخل پرانتز اولویت با تقسیم است نه با جمع.

2- مقدار عددی عبارت را به ازای ۲ = a به دست آورید.

image 27

3- مستطیل مقابل را در نظر بگیرید.

الف) یک عبارت جبری برای پیدا کردن مساحت آن بنویسید.

s = ( ۲n + ۳ ) × n

ب) اگر ۴ = n باشد، مساحت مستطیل را پیدا کنید.

۴۴ = ۴ × ( ۳ + ۴ × ۲)

4- مقدار عددی عبارت زیر را به ازای ۳ = x و ۴ = y به دست آورید.

= ۱۲ ÷ ( ۸ – y.y ) x

۲ = ۱۲ ÷ ( ۸ – ۴ × ۴ ) × ۳

جواب فعالیت صفحه ۳۵ ریاضی هفتم

مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای ۲ = x و ۳ = y پیدا کنید.

یعنی به جای x عدد ۲ و به جای y عدد ۳ را قرار دهیم.

۳(۲x−۳y)−۵(x−۲y)

۵+ = ۲۰ + ۱۵ – = (۳ × ۲ – ۲ ) ۵ – ( ۳ ×۳ – ۲ × ۲ ) ۳

اکنون ابتدا عبارت جبری را ساده کنید؛ سپس مقدار آن را به ازای عددهای داده شده، پیدا کنید.

۳(۲x−۳y)−۵(x−۲y) = ۶x−۹y−۵x+۱۰y=x+y=۲+۳=۵

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    عالی